Ceník služeb

Vedení mezd

počet osob cena/osobu
do 5 220.-
6-15 170.-
nad 15 120.-
dohody 120.-
nástup a výstup 220.-
uzavření roku 220.-
vyúčtování zálohové daně 320.-
vyúčtování srážkové daně 320.-
příloha (počet zaměstnanců) 110.-

 

Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) – sazby za měsíc

položka = řádek v peněžním deníku
počet položek cena
do 25 660.-
od 26 do 300 22.- za položku
nad 301 300 pol.=6.600.-+13.- od 301 pol.
sestavy DPH (měs. nebo čtvrtletní) 220.-
na požádání vytiskneme měsíční,
čtvrtletní sestavy výsledků hospodaření
330.-

 

Vedení účetnictví (podvojného) – sazby za měsíc

položka = zaúčtování MD/Dal
počet položek cena
do 25 660.-
od 26 do 300 22.- za položku
nad 301 300 pol =6.600.- + 13.- od 301 pol.
měsíční (čtvrtletní) účetní sestavy 330.-
sestavy DPH (měs. nebo čtvrtletně) 220.-
zpracování roční závěrky (13.závěrky) 1/12 z ročního objemu za účetnictví

 

Vedení účetnictví u objednatele, admin. práce

hodinová sazba
od 550.-

 

Vedení hmotného a nehmotného majetku, odpisy

cena
1 inventární karta (nově pořízený inv.majetek) 550.-

 

Zpracování finanční analýzy a podkladů pro úvěr

cena
pro podnikatele v daňové evidenci od 4400.-
pro podvojné účetnictví od 5500.-

 

Účetní poradenství

hodinová sazba
od 550.-

 

Daňové poradenství

hodinová sazba
od 550.-

 

Komplexní účetní a daňové poradenství (garantovaný počet sjednaných hodin)

cena
měsíční paušální sazba do 10 hodin 5500.-
do 5 hodin 2750.-

Obsahuje rezervaci zvoleného počtu hodin, možnost telefonických konzultací jednodušší problematiky, aktuální informace o termínech a změnách, zastupování u správce daně (možnost uložení plné moci), případně na ostatních úřadech dle požadavků objednatele.

Daňové přiznání fyzických a právnických osob

hodinová sazba
od 550,-

 

  • Uvedené ceny platí za podmínky, že účetní doklady a ostatní písemnosti jsou věcně zpracované ve smyslu zákona o účetnictví.
  • Pokud nejsou doklady věcně zpracované, jsou nečitelné nebo nejsou časově roztříděné, zvyšuje se cena až o 100 %.
  • Zhotovitel je plátcem DPH, k uvedeným cenám bude připočteno 21% DPH.