Ceník služeb

Ceník služeb od 1.1.2018

Nařízení EU č. 2016/679 GDPR

Osobní údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům a budou využívány a uchovávány v souladu s platnou legislativou

 

Vedení účetnictví, daňové evidence do 300 položek za položku 24,–
Vedení účetnictví, daňové evidence nad 300 položek 7.00,– + za položky nad 300 položek 15,–
Měsíční (čtvrtletní výkazy) 350,–
Přiznání k DPH, souhrnné hlášení 250,–
Kontrolní hlášení podle náročnosti 500,– až 1.000,–
Roční závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) 1/12 z roční fakturace
Karta majetku 600,–
Administrativa, příprava a zastupování při kontrolách za hodinu 360,–
Přiznání k DPFO podle náročnosti 500,–
Přiznání k silniční dani podle počtu vozidel od 250,–
Přiznání k DPPO podle náročnosti 1.000,–
Mzdy měsíčně do 5 osob za osobu 240,–
od 6 do 15 osob za osobu 200,–
nad 15 osob za osobu 130,–
dohody za osobu 130,–
nástup, výstup, uzavření roku za osobu 240,–
přehledy srážkové, zálohové daně 800,–
ELDP za osobu 120,–
příloha k žádosti o nemocenské dávky 120,–
výpočet exekučních srážek, konzultace 500,–/hodinu
Služby daňového poradce od 1.000,–/hodinu