Ceník služeb

Ceník služeb od 1.1.2018

Nařízení EU č. 2016/679 GDPR

Osobní údaje nebudou z naší strany žádným způsobem zneužívány, ani prodávány třetím subjektům a budou využívány a uchovávány v souladu s platnou legislativou

Účetnictví a daňová evidence
Vedení účetnictví, daňové evidence do 300 položek/měs. za položku 25,–
Vedení účetnictví, daňové evidence nad 300 položek/měs. 7.200,– + za položky nad 300 položek 16,–
Měsíční (čtvrtletní výkazy) 370,–
Přiznání k DPH, souhrnné hlášení 260,–
Kontrolní hlášení podle náročnosti 500, — až  1.000,–
Roční závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) 1/12 z roční fakturace
Karta majetku 630,–
Administrativa, příprava a zastupování při kontrolách za  hodinu 400,–
Daně
Přiznání k DPFO, OSVČ (nepodnikatel, více druhů příjmů) podle náročnosti od 2.000,– (600,–)
Přehledy SP, ZP (cena za 1 přehled) 550,–
Přiznání k silniční dani podle počtu vozidel od 260,–
Přiznání k DPPO podle náročnosti od  2.500,–
Mzdy
Mzdy měsíčně do 5 osob za osobu 250,–
Mzdy měsíčně od 6 do 15 osob za osobu 210,–
Mzdy měsíčně mateřská dovolená 60,–
Mzdy měsíčně nad 15 osob za osobu 150,–
Mzdy měsíčně dohody za osobu 150,–
Průběžně nástup,  výstup, uzavření roku za osobu 250,–
Ročně přehledy srážkové, zálohové daně 840,–
Ročně ELDP za osobu 150,–
Průběžně Příloha k žádosti o nemocenské dávky 150,–
Průběžně Výpočet exekučních srážek, konzultace 400,–
Administrativa, příprava a zastupování při kontrolách za  hodinu 400,–
Služby daňového poradce za hodinu od 1.000,–/hodinu
K cenám bude připočtena platná sazba DPH