Ekonomické služby

Účetnictví

 • vedení účetnictví podnikatelům
 • vedení účetnictví přes vzdálené připojení (on-line)
 • vedení účetnictví pro obce, neziskové organizace
 • vedení účetnictví pro SVJ, bytová družstva
 • vedení účetní a kolektivu účetních ve firmách
 • zpracování mezd včetně související agendy
 • zastupování na úřadech
 • služby likvidátora

Daně

 • daňové poradenství vč.daňového odkladu
 • zpracování DPH a souvisejících hlášení
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob
 • zpracování ostatních daňových přiznání a hlášení
 • zastupování na FÚ

Ekonomika

 • zpracování propočtů k žádostem o úvěry
 • kalkulace (vlastních nákladů, cenové)
 • finanční analýzyCeník ekonomických služeb