Daňové poradenství

Květoslava Novotná, daňový poradce, zapsaný v seznamu KDP pod evid. č. 1188, bilanční účetní, certifikát bank. Institutu 463/98, majitelka účetní a poradenské firmy NOVEKO 96 spol. s r.o. v Brně.

Nabízené služby:

 • účetní poradenství
  • průběžné na základě mandátní smlouvy
  • jednorázové na základě předchozí telefonické dohody
 • daňové poradenství
  • průběžné na základě mandátní smlouvy
  • jednorázové na základě předchozí telefonické dohody
 • zastupování u správce daně
  • na základě zplnomocnění v plném rozsahu  ( neomezená plná moc)
   na základě jednorázového zplnomocnění
  • zpracování a předložení přiznání k dani z příjmů v prodlouženém termínu tj. do 1.7.
 • zpracování ostatních daňových přiznání
 • metodické vedení účetnictví nebo kolektivu účetních ve firmě
 • lektorská činnost v oblasti účetnictví a daní

 

Cena poskytovaných služeb  vzájemnou  dohodou:

 • průběžné poradenství – měsíční paušál od 1000,- Kč
 • jednorázové poradenství a zastupování od 500,- Kč
 • zpracování přiznání k dani z příjmů od 3000,- Kč
 • zpracování ostatních přiznání od 1000,- Kč
 • zastupování u správce daně na základě neomezené plné moci cena dle dohody
 • lektorská činnost od 1000,- Kč/hodina