Novela zákona o omezení plateb v hotovosti

1. 12. 2014 vešel v účinnost zákon č. 261/2014 Sb. – novela zákona č. 254/2014 Sb., zákon o omezení plateb v hotovosti.

Tato novela snižuje platby v hotovosti z částky 350 000 Kč na částku 270 000 Kč.

Poskytovatel platby, jejíž výše překračuje částku 270 000 Kč je povinen provést platbu bezhotovostně.