Profil firmy

Vážení čtenáři našich www,

firma NOVEKO 96 spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Svou činností navázala na předchozí podnikatelské aktivity daňové poradkyně Květoslavy Novotné, která po roce 1989 vedla účetnictví začínajícím podnikatelům. V současné době firma poskytuje služby v oblasti účetnictví, daní a souvisejících ekonomických činností a působí jako vzdělávací agentura. Činnost firmy zajišťuje devět stálých zaměstnanců a externě spolupracujeme s dalšími daňovými poradci, auditory právníky a odbornými lektory.

V oblasti účetních, daňových a ekonomických služeb patří mezi naši klientelu zejména drobní živnostníci, lékaři, umělci, dále obchodní, stavební, dopravní firmy, čerpací stanice, restaurace, družstva, společenství vlastníků, účastníci různých sdružení. Na základě smlouvy o dílo nebo mandátní smlouvy zajišťujeme vedení daňové evidence, vedení účetnictví, zpracování mezd, sestavujeme daňová přiznání a hlášení, poskytujeme účetní a daňové poradenství. Služby provádíme v kancelářích naší společnosti nebo přímo u klienta.

Vzdělávací činnost byla zahájena v roce 1998. V roce 2002 jsme získali akreditaci MVČR a působíme jako akreditovaná vzdělávací instituce pro průběžné vzdělávání úředníků ÚSC. Vzdělávací programy jsou zaměřeny zejména na problematiku územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. Některé programy jsou všeobecnějšího charakteru a mohou je využívat i podnikatelské subjekty. Na zakázku připravujeme jednotlivé semináře nebo celé vzdělávací programy. Lektoři našich seminářů jsou odborníci z řad metodiků příslušných ministerstev, krajských úřadů, finančních úřadů, auditorů, právníků, daňových poradců a zkušených odborníků z praxe. Jsme členem Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR.

V oblasti vzdělávání působí Květoslava Novotná, účetní a daňová poradkyně v řadě vzdělávacích společností a agentur. Aktuální semináře v chronologickém členění s kontaktem na agenturu najdete též na našich www.

Děkujeme Vám za čas věnovaný seznámení s naší společností